Post Image

Undersøgelse om dimittendarbejdsløshed blandt virksomheder

  • Af Tina Skiffard
  • -     07 Apr , 2021

GATE har i samarbejdet med Silverbullet fået udarbejdet en rapport, der skal hjælpe os med at nedbringe antallet af nyuddannede ledige i Aarhus, som jobcentret anslår, der på årsbasis er et flow af på omkring 10.000.  

Silverbullet Research & Insights har på vegne af Erhverv Aarhus gennemført en række undersøgelser for at indhente information fra virksomheder såvel som dimittender for på den vis at danne et datafunderet vidensgrundlag til GATE-projektet. De data er blandt andet blevet til denne rapport. 

I rapporten har vi spurgt virksomhederne om deres syn på dimittendledigheden og hvad er skal til, for at de ansætter nyuddannede. 


Hvis du vil læse hele rapporten, så klik her.