Post Image

Vi ønsker at sænke ledigheden blandt nyuddannede

  • Af Camilla Vestergaard Søndergaard
  • -     18 Mar , 2021

At være nyuddannet burde være en positiv ting, men alt for mange, specielt akademikere, hopper direkte fra SU’en over på dagpenge og ikke direkte ind på arbejdsmarkedet.

Hos GATE – Erhverv Aarhus – er vores mission at sænke dimittendledigheden i Aarhus, hvilket vi blandt andet arbejder på gennem vores mentorforløb. Men hvorfor og hvad er det egentlig, dimittendledighed betyder?

Hvad er dimittendledighed?

Dimittendledighed, nyuddannet uden job, ledig efter endt uddannelse – kært barn har mange navne. Dimittendledighed er blot en betegnelse for en person, som har færdiggjort en uddannelse og endnu ikke er kommet i arbejde. Man er derved dimittend, indtil man har fået sit første job efter endt uddan-nelse, ligesom man er ledig, indtil man kommer i arbejde.

Betegnelsen dækker over alle fagligheder og uddannelsesniveauer, så uanset om man er uddannet tømrer, kontorassistent, ingeniør eller humanist, hører man til under kategorien dimittendledighed, hvis man er arbejdsløs efter endt uddannelse.

Sandsynligheden for ledighed afhænger af din uddannelse

Der er stor forskel på ledighedsprocenten, afhængig af hvilken uddannelse man har taget.

Ifølge en økonomisk analyse fra 2019, udgivet af Social- og Ældreministeriet, beskrives det, at umiddelbart efter endt uddannelse er 74 % af nyuddannede faglærte i beskæftigelse, hvorimod det blot er 51 % af nyuddannede med en videregående uddannelse, som er i beskæftigelse efter en måned.

Forskellen er forbløffende, og vi må derfor erkende, at indsatsen over for nyuddannede ledige på nuværende tidspunkt skal kæmpes på akademikernes banehalvdel.

Ifølge Mandag Morgen er ”Antallet af ledige dimittender steget fra 6.000 i 2008 til 20.500 fuldtidspersoner i 2018”. Vi står altså med nogle unge veluddannede mennesker, som ikke blot er i hård kamp mod de kandidater, der har erhvervserfaring, men også mod hinanden. Samtidig med at ledigheden blandt de unge er stødt stigende.

Mellem 2017 og 2020 var der en stigning på 30 % af ledige akademikere mellem 20 og 30 år i København, ligesom flere akademiske a-kasser kunne berette, at hver 4-5 ud af 10 af deres ledige medlemmer i 2020 var nyuddannede. Tal, som vi hos GATE forholder os til og forsøger at mindske. Ligeledes beskriver Mandag Morgen, at ”Efter 7 kvartaler er 8 procent af dimittenderne stadig ledige på trods af den tårnhøje beskæftigelse før coronakrisen”. Ledigheden blandt de nyuddannede er altså næsten det dobbelte af bruttoledigheden for arbejdsstyrken, som er på 4,4 %.

Målet med missionen

Det endelige mål er, at få de nyuddannede til at skabe værdi i samfundet og sænke ledigheden, så den ligger tættere på den generelle ledighedsprocent for arbejdsstyrken. Det er muligvis utopisk at nå helt ned og ramme samme ledighedsprocent, men GATE’s mission er at forsøge. Vi vil have de nyuddannede ud og bruge deres uddannelse, se nye vinkler på gamle problemer og lægge så meget erfaring som muligt i rygsækken.