Er du mentoren, der kan få en nyuddannet tættere på sit første job? Så læs videre her.

GATE har i foråret 2021 kørt et mentorforløb, hvor 15 mentorer og mentees har gennemført et tre måneders forløb. Nu vil vi gentage succesen i samarbejde med Jobcenter Aarhus med foreløbig 3 nye forløb (opstart i henholdsvis september 2021, januar 2022 og april 2022).

Vi søger derfor mentorer, der vil hjælpe en nyuddannet med at lande sit første job og derved få skovlen under den høje ledighed blandt nyuddannede.

Hvad kræver det af dig?

Det er ikke et krav, at du har erfaring som mentor, men da forløbets mål er at få de nyuddannede i job, er det et krav, at du selv er i job. Hvilken type job du besidder er som sådan irrelevant, så længe du har tid, lyst og mulighed for at hjælpe en nyuddannet tættere på det første job.

At være mentor kræver, at du giver din uvildige sparring, at du aktiverer din nysgerrighed og at du er lyttende overfor din mentees behov. Som mentor stiller du dig frivilligt til rådighed for den nyuddannet, og vi håber derfor, at du også har lyst til at åbne døren til dit eget netværk i det omfang, det giver mening.

Selve mentorforløbet varer tre måneder, hvor vi opfordrer dig og din mentee til at mødes/tale sammen ugentligt – men i sidste ende er det op til jer at finde den bedste ramme for jeres samarbejde. Om I beslutter jer for at fortsætte samarbejdet efter de tre måneder er ligeledes helt op til jer.

Da vi gerne vil skabe Danmarks bedste mentorforløb, ønsker vi også at få din feedback under og efter forløbet, så jeres oplevelser og udfordringer kan være til gavn for kommende deltagere.

Hvem er din mentee?

Fælles for alle mentees er, at de søger deres første job og mangler en, der vil heppe på dem og hjælpe dem over jobmålstregen. Deres uddannelsesmæssige baggrund er ikke udslagsgivende for, om de kan blive mentees. Det er deres motivation for at få et job til gengæld. Din mentee kan derfor være alt fra kunsthistoriker til markedsføringsøkonom.

Gate søger mentor

Hvad er processen?

Jobcentret finder de motiverede nyuddannede, som har lyst til at få en mentor. GATE finder de frivillige mentorer, som gerne vil give en hjælpende hånd til en nyuddannet. I fællesskab matcher GATE og jobcentret de forskellige mentorer og mentees, hvorefter rejsen begynder.

Hvornår skal vi i gang?

Næste forløb starter i starten af det nye år 2022. Så meld dig gerne til hurtigst muligt, hvis det er noget for dig.

Lyder det interessant?

Er du interesseret i at være mentor for en jobsøgende nyuddannet, eller har du spørgsmål til forløbet, så skriv til Rasmus Langgaard, innovationskonsulent hos GATE - Erhverv Aarhus på rl@erhvervaarhus.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.